Geslacht:
man
Naam:
Willem Jans Dijk
Echtgenoot van:
Egberdina Glimmenga
Geboortedatum:
28-09-1837
Geboorteplaats:
Delfzijl
Overlijdensdatum:
10-02-1904
Overlijdensplaats:
Schiermonnikoog
Type:
Graf
Grafrij:
27
Grafnummer:
17 (Monument)

Willem Jans Dijk

Willem Dijk, Directeur van de Zeevaartschool van 1884 tot 1904

Willem Dijk was een zoon van Jan Berends Dijk, koopman van beroep, en Trijntjen Hindriks Drenth.

Willem Dijk geboren in 1837 te Delfzijl werd op 48-jarige leeftijd benoemd tot directeur van de Zeevaartschool op Schiermonnikoog. Hij was een buitengewoon bekwaam leraar . Wanneer een leerling zei: ” ik geloof dat….” dat, viel meester Dijk hem in de rede met ” Geloven doe je in de kerk, hier moet je het weten “. Hij was leraar in de Wis- en theoretische Zeevaartkunde. Met ere mogen de jaren waarin Willem Dijk de school van 1884 – 1904 zo voortreffelijk moet hebben geleid jaren van hoogconjunctuur worden genoemd. Voor zijn geweldige inzet voor de Zeevaartschool werd als eerbetoon een straat op het eiland naar hem genoemd (de Willem Dijkstraat). Behalve als bekwaam docent heeft hij zich ook als een man van karakter en zelfverzekerdheid doen kennen, zoals bijv. blijkt uit een brief van hem aan burgemeester en wethouders, waarin hij zich beklaagt over de eigengereidheid van de Commissie van Toezicht, die in strijd met gemaakte afspraken buiten hem om stappen heeft ondernomen in een geschil, dat in de eerste plaats hem als hoofd van het Dagelijks Bestuur van de school aanging. Een fragment uit de brief volgt hier:

“De Zeevaartschool die door het gehele land altijd ene goede naam heeft gehad, gaat op die manier teniet; de leerlingen zullen zich elders vestigen, zoals reeds met twee het geval is. Vreemde leerlingen melden zich niet meer aan de school, waardoor gelden – somtijds een paar honderd gulden per jaar van leerlingen van elders- komen te vervallen. Op andere plaatsen wordt in overleg met den Directeur gehandeld; zelfs in de stad Groningen, waar professoren en meer ontwikkelde lieden tot de Schoolcommissie behoren, wordt met het advies van den Directeur rekening gehouden. Hier wordt eenvoudig de Directeur die reeds vijftien jaren met lust ijver en met goed gevolg werkzaam is geweest, voorbijgegaan, doch de raadgevingen van familieleden die nooit examen hebben gedaan of zelfs niet mede bijgewoond. Aangenomen dat Zijne excellentie de Minister en de lnspecteur van het Middelbaar Onderwijs met deze handelwijze bekend mochten komen, zullen zij dit zeker afkeuren. lk heb mijn plicht gedaan en gewaarschuwd”.

Met de meeste hoogachting

Uw. Ed.Dw. W. Dijk.

Tekst ontleend aan een boek van Louise Mellema en ontvangen van Eddy Bakker

Het in 2023 verschenen themanummer van ’t Heer en Feer” gaat over het leven en werken van Willem Dijk, Kapitein op de Westerkwartier.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân