Geslacht:
man
Naam:
Wilhelm Christiaan Donraadt
Echtgenoot van:
Suzanne Yvonne Bounel
Geboortedatum:
19-10-1901
Geboorteplaats:
's-Gravenhage
Overlijdensdatum:
13-07-1979
Overlijdensplaats:
Leeuwarden (woonde laatst op Schiermonnikoog)
Type:
Graf
Grafrij:
54
Grafnummer:
9 (Monument)

Wilhelm Christiaan Donraadt

Wilhelm Christiaan Donraadt was een zoon van Thomas Wilhelm Donraadt en Anna Christina Lever; hij was werkzaam als planter in Vietnam. In 1928 trouwde hij in Saigon met Suzanne Yvonne Bounel met wie hij drie zoons kreeg.

Na de Tweede Wereldoorlog vestigden zij zich op Schiermonnikoog waar hij actief werd in de politiek, was onder andere wethouder en loco-burgemeester. Ook publiceerde hij een boek over eilanders die aan walvisvaart deden.

 

Op de grafsteen staat een memorie voor zijn vader die in 1941 in Den Haag overleed, en voor zijn moeder die in 1945 in kamp Halmaheira in Semarang overleed en aldaar op het Nederlandse ereveld Kalibanteng begraven ligt.

https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/200910/anna-christina-lever

 

*

 

Passage uit het Le(e)ver Orgaan 12(1), 1994

Uit het Le(e)ver Orgaan 12(1), 1994                                                                               

 

In het vorige nummer (L.O.11-2, p.80 stond een foto van het ‘Ereveld Kali Banteng’ bij Semarang op Java  waarop een kruis te zien is dat betrekking heeft op Anna Christina Lever (geboren 14 september 1872 en overleden op 12 juni 1945) die tot de Haagse Levers behoorde.

 

De foto van de grafsteen was door een kennis van mij in de zomer van 1993 gemaakt. Enkele maanden later vertelde een andere kennis de heer H. van Dalfsen uit Amsterdam, mij dat hij op Schiermonnikoog op het kerkhof bij de Ned. Hervormde Kerk een grafsteen had gezien waarop de naam Lever voorkwam alsmede een Frans gedicht . Toen mijn zoon Erik kort daarop een week naar dit eiland ging vroeg ik  hem naar dit graf te gaan kijken . Het resultaat is op de foto van de grafsteen  te zien. De grote steen bedekt het graf van Wilhelm Christiaan Donraadt, die zoals we lezen  op 19 oktober 1901 te Den Haag geboren werd en 13 juli 1979  te Leeuwarden overleed . Daaronder staat de naam van zijn vrouw vermeld: Suzanne Donraadt-Bounel. Daaronder vo1gt de tekst:

 

“Ter nagedachtenis aan onze ouders / Thomas Wilhelm Donraadt/Den Haag /Anna Christina Lever/Den Haag – Samarang’. Ten slotte zien we het Franse vers, dat als volgt vertaald kan worden:

 

men komt men huilt

 

en dat is het leven

 

men huilt men vertrekt

 

en dat is de dood

 

een feestdag

 

een rouwdag

 

het leven is gedaan

 

in een oogwenk.

 

 

 

Zoals uit de onder foto’s afgedrukte advertenties blijkt was Wilhelm Christiaan Donraadt laatstelijk wethouder/ loco-burgemeester van Schiermonnikoog. Uit gegevens van het CBG blijkt dat hij op 26 april 1928 te Saigon getrouwd was met de aldaar op 10 juli 1910 geboren Suzanne Ivonne Bounel. Zij kregen drie kinderen:

 

 

 

Wilhelm Hendrik Jan Arie (7 nov. 1930, Den Haag)

 

Thomas Bastiaan Christiaan ( 19 nov. 1931, Ned. Oost-Indië)

 

Guy Eduard Bernhard (7 jan 1933, eveneens N.O.I).

 

 

 

De vader van Wilhelm Christiaan, dus Thomas Wilhelm Donraadt was op 10 januari 1864 te Den Haag geboren.

 

Tekst ontvangen van Bert Lever                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân