Geslacht:
man
Naam:
Roelof Westerhof
Echtgenoot van:
Aukje Pompstra
Geboortedatum:
19-08-1928
Geboorteplaats:
Burgum
Overlijdensdatum:
30-07-2022
Overlijdensplaats:
Schiermonnikoog
Type:
Graf
Grafrij:
45
Grafnummer:
4

Roelof Westerhof

Roels jonge jaren
Roel wordt op 19 augustus 1928 geboren te Bergum.
Zijn ouders zijn Dedde Westerhof en Marijke
Schevel. Het stel krijgt nog vier kinderen, drie
meisjes en een jongen. Roel groeit op in Broeksterwoude,
nabij Damwoude. In 1934 gaat hij naar de
School voor Christelijk Onderwijs in Broek onder
Akkerwoude. In de oorlogsjaren komt hij van
school. Zijn vader wordt opgepakt en gevangengezet
in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij gaat op
transport naar Duitsland en wordt daar tewerkgesteld.
Gedurende de jaren dat zijn vader in Duitsland
is, werkt Roel als oudste kind hard om het
gezin te doen overleven.
In 1947 verhuist het gezin naar Schiermonnikoog
en komt het, met toestemming van Domeinen, in
een voormalige Duitse officierswoning in de duinen
te wonen. Nadat hij zijn vader een aantal
jaren op het eiland heeft geholpen met het opruimen
van het nog aanwezige oorlogsmateriaal,
vindt Roel de tijd gekomen om aan zijn eigen toekomst
te werken. In 1950 kiest hij voor een baan in
de verpleging; hij wordt aangenomen bij Meer en
Bosch, een instelling voor epileptici te Heemstede.
Maar nadat hij daar amper een jaar heeft gewerkt,
krijgt hij bericht van de toenmalige eilander huisarts
Noordhoff dat zijn vader door zijn rug is
gegaan en dat men thuis nu zeer onthand is. En
wat doet een oudste zoon met een groot verantwoordelijkheidsbesef
dan? Hij gaat terug om zijn
vader opnieuw bij zijn opruimwerk zo veel mogelijk
bij te staan.
Vanaf 1 mei 1953 woont de familie Westerhof in het
hoekhuis Middenstreek-Koosjepad. Roel is inmiddels
zo verknocht geraakt aan het eiland dat hij er
niet meer over peinst om naar de vaste wal terug
te keren. Samen met zijn vader of anders alleen
pakt hij nu alle zich voordoende werkzaamheden
aan, zowel in het dorp als in het buitengebied. En
dat niet alleen voor Domeinen, maar ook voor de
gemeente en voor particulieren.

Aukje
Als Roel op een zomerdag in 1956 van de toren
thuiskomt, zitten thuis oude bekenden van zijn
ouders uit Broeksterwoude. Het is de familie
Pompstra, die met dochter Aukje een dagje op het
eiland zijn. Op zijn Berinibrommer is Roels vader
hen op de Badweg tegengekomen. Aukje heeft hij
achterop meegenomen: ze heeft erg last van rugklachten.
Het zou dan ook goed voor Aukje zijn als
ze een tijdje op Schiermonnikoog bij de familie
Westerhof zou kunnen verblijven om van haar
rugklachten te herstellen. En dat gebeurt. Vervolgens
trekken Roel en Aukje veel met elkaar op en
er lijkt iets moois tussen die twee op te bloeien.
Aukje is geboren op 20 juli 1938; ze is de op een na
oudste uit een gezin van vier kinderen, twee meisjes
en twee jongens. Haar ouders zijn Sytze Pompstra
en Bintje Henstra. Net als Roel is Aukje de
verpleging in gegaan. Ze werkt in Wolfheze, in het
psychiatrisch ziekenhuis, tot haar rugklachten
haar dwingen met haar werk te stoppen.
Inmiddels zoekt Roel wat meer vastigheid in zijn
werk. Nadat hij al een enkele keer op de vuurtoren
is ingevallen, krijgt hij op 1 januari 1952 een aanstelling
als lichtwachter.
Het wordt tussen Roel en Aukje echt serieus. Op
10 juli 1957 verhuist Aukje uit Broeksterwoude
naar het eiland en een maand later, op 13 augustus
1957, heeft de trouwerij op Schiermonnikoog
plaats.
Getrouwd
Na hun trouwen wonen ze eerst zo’n twee jaar in
het huisje op de Langestreek om de Noord, achter
de huidige pizzeria De Ware Jacob. Daarna volgt
een verhuizing naar de Middenstreek, op de plek
van Het Noorderlicht, gedeelte Voorstreekzijde, en
vervolgens omstreeks 1961 naar een dienstwoning
nabij de vuurtoren. Roel, Aukje en hun kinderen
wonen er zestien jaar. Dan besluiten ze naar het
dorp terug te keren. Die verhuizing heeft in 1977
plaats. Het wordt de Burgemeester van den Bergstraat.
Inmiddels hebben Roel en Aukje in de periode
1958–1972 zes kinderen gekregen, drie jongens en
drie meisjes. Behalve de oudste, die in het ziekenhuis
te Leeuwarden is geboren, worden alle kinderen
op het eiland geboren. Allemaal gaan ze naar
de christelijke lagere school, de Ds. Hasperschool,
aan de Badweg, later verhuisd naar de Gassaustraat,
en daarna naar de Inspecteur Boelensschool,
toen MAVO. Daarna zwerven ze uit over
het gehele land.
Volop in het dorps- en verenigingsleven
De afstand van de toren naar het dorp is voor Roel
en Aukje geen beletsel om deel te nemen aan het
dorps-en verenigingsleven. Beiden zijn actief bij
kerkelijke activiteiten, in koren, zoals Hosanna en
de cantorij, in het jeugdwerk, in de kerkenraad, bij
cursussen et cetera. Roel is bovendien actief binnen
de VVV-organisatie, het recreatiewerk en de
KNRM. Hij is medeoprichter van het Shantykoor
en op latere leeftijd enthousiast deelnemer aan
een van de vele op het eiland bestaande biljartclubs.
Aukje is betrokken bij het opzetten van de
kleuterschool en actief bij de organisatie van de
collectes voor KWF-kankerbestrijding, waarvan ze
later de officiële coördinator wordt. Ze organiseert
jarenlang het Kinderkerstfeest en gaat schilderen.
Daarnaast werkt ze gedurende vele jaren bij hun
vrienden, de familie Talsma, eerst in pension
Talsma – tegenwoordig appartementenhotel Boszicht
– en later bij hotel Duinzicht. De laatste
periode van haar werkzame jaren werkt ze bij Vita
Maris. Daarnaast heeft Aukje een hechte vriendinnengroep,
bestaande uit Fie van der Geest, Sien
Boersma1 en Hilde de Beer, met wie ze, zonder
partners en kinderen,2 verscheidene spraakmakende
reizen maakt. Bovendien leveren Roel en
Aukje vele jaren op Koninginnedag hun aandeel in
de optocht, waaraan elk der onderscheiden buurten
deelneemt.
Hulpacties
Nadat hun kinderen zijn uitgevlogen, onderhouden
ze een bed and breakfast in hun huis aan de
Burgemeester van den Bergstraat 3, waar ze tot
aan hun beider overlijden blijven wonen. Eenmaal
in het dorp organiseren Roel en Aukje vanaf 1987
samen met onder meer Haaike en Sien Boersma,
Sam Dijs, Sjoerd en Titie Blom en andere vrijwilligers
vanuit de door hen opgerichte stichting
Schier schiet te hulp inzamelingsacties van met
name kleding en goederen. Ze halen geld op om
hun acties te bekostigen, tijdens open markten
met het Rad van Avontuur en tussen Kerst en Oud
en nieuw met de beroemde bingo. Met een vrachtauto
van onder meer Melle Smit en hun eigen
campers gaan de ingezamelde hulpgoederen met
name naar Roemenië; daar worden ze via een
netwerk van contacten verdeeld onder degenen
die in grote armoede leven.
Een tandje minder en reizen
In de loop der jaren wordt door beiden selectiever
en een tandje minder actief deelgenomen. Voor al
hun maatschappelijke en hulpactiviteiten op
zowel het eiland als in het buitenland worden
Aukje en Roel in april 2009 samen koninklijk
onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. Vanaf de jaren tachtig trekken ze
nog regelmatig de wereld in. Tochten met vrienden
door Europa worden afgewisseld met reizen
naar Israël, Zuid-Afrika en Dubai. Daarnaast zwerven
ze per schip, samen met hun vrienden Tjitte
en Diet Talsma, over de Wadden- en Oostzee.
In 2016 maken ze met twee van hun dochters een
reis door Mexico.
Met het stijgen der jaren blijven beiden midden in
het leven staan, genietend van hun kinderen en
(achter)kleinkinderen en het leven tot hun laatste
dag toe. Op 30 juli 2022 overlijdt Roel, 93 jaar oud.
Veertien dagen later zouden Roel en Aukje 65 jaar
getrouwd zijn geweest. Aukje volgt Roel nog hetzelfde
jaar, op 13 november. Ze wordt 84 jaar oud.
Beiden worden begraven op het dorpskerkhof van
het eiland, hun thuis.
Wanneer de kinderen terugkijken op het leven van
hun ouders, staat daarin voor hen centraal dat
Aukje en Roel een goed geolied team waren dat
elkaar in evenwicht hield, elkaar aanvulde en niet
zonder elkaar kon.
De tekst is samengesteld in nauwe samenwerking met hun zes
kinderen. Bovendien leverden zij ook de foto’s.

Noten
1 Haaike Boersma (1923–2010), Metaal fascineerde hem
bovenmatig, Jaarboek 2010: 40–45 en Tjitte Talsma (1929–
2012), Selfmade man en begenadigd verteller, Jaarboek 2012:
38–41.
2 Ze werden de Dolle Mina’s genoemd.

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân