Geslacht:
vrouw
Naam:
Pietertje Ekema
Echtgenote van:
Wieger van der Geest
Geboortedatum:
09-05-1909
Geboorteplaats:
Overlijdensdatum:
14-12-1995
Overlijdensplaats:
Type:
Graf
Grafrij:
23
Grafnummer:
21 (Monument)

Pietertje Ekema

In memoriam Pietertje van de Geest – Ekema (1909-1995)


Bron: De Dorpsbode 49e jaargang nr.26 d.d. 15 januari 1996


Weer is een markante eilandse van ons heen gegaan. Al woonde Pietertje tot haar zevende jaar op het Friese vaste land, na de dood van haar vader keerde Pietertje met haar Schiermonnikoogse mem terug naar het eiland alwaar mem de belangrijke taak van baakster vervulde.


Pietertje trouwde later met de bekende eilander Wieger van de Geest. Samen begonnen zij zoals ze het zelf noemden de timmerzaak aan deLangestreek (Later Dik van Dijk). Dat dit nu niet direct een vetpot was. bleek wel uit het feit dat Wieger en Pietertie in het zomerseizoen de groentewinkel van ome Jacob aan de Badweg (later Blauwieckel, en gebr. Arends) bestierden opdat ome Jacob zijn seizoentaak van buschauffeur bij Hotel 'Van der Werff' kon uitvoeren.


Na de verkoop van de timmerzaak startten Wieger en Pietertje in de 'Bazar'van de fam. Zeilinga het pension 'Stargemat' (nu Zonneweelde).


Wieger en Pietertje hadden beide een grote liefde voor het toneel en zijn dan ook altijd verbonden gebleven aan toneelvereniging 'De Monnik'. Vele repetitie-avonden vonden plaats in de knusse huiskamer van de Fam. vande Geest. Jaren lang hebben zij hun beste krachten gegeven aan deze vereniging en zorgden hierbij op de uitvoeringen voor lachsalvo's en/of ontroering!


Daarom hierbij, Pietertje: Bedankt voor wat je voor de eilander gemeenschap hebt betekend, in die jaren toen men nog tijd voor elkaar had.


J.B.


 


 


 

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân