Geslacht:
man
Naam:
Johannes Faber
Echtgenoot van:
Gepke Visser
Geboortedatum:
09-05-1903
Geboorteplaats:
Overlijdensdatum:
02-09-1990
Overlijdensplaats:
Type:
Graf
Grafrij:
31
Grafnummer:
16 (Monument)

Johannes Faber

Raadslid en wethouder


IN MEMORIAM JOHANNES FABER:


Op 2 sept. j.l. overleed op 87-jarige leeftijd Johannes Faber.Van 1949 tot 1974 (25 jaar!) was hij raadslid, waaryan de laatste 16 jaar wethouder, voor de Chr. Groepering, toentertijd de combinatie van A.R. en C.H.U. Door zelfstudie en veel te lezen, was hij van veel zaken op de hoogte en verkreeg hij op den duur zoveel inzicht dat hij, ook nog na zijn terugtreding, nog lange tijd als adviseur optrad. Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar muziek en speciaal fanfare-muziek,vandaar zijn activiteiten als commissielid van het Muziek- en Zangconcours. In een tijd waarin grote veranderingen optraden is hij iemand geweest die er op positieve wijze toe heeft bijgedragen dat dit dorp en dit eiland geworden zijn tot wat ze zijn. Daarvoor past onze dankbaarheid!


Koning.

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân