Geslacht:
vrouw
Naam:
Johanna Maria Dijk
Echtgenote van:
Jacob Gijsbert Rustige
Geboortedatum:
20-05-1898
Geboorteplaats:
Schiermonnikoog
Overlijdensdatum:
05-08-1979
Overlijdensplaats:
Tilburg
Type:
Graf
Grafrij:
27
Grafnummer:
23 (Monument)

Johanna Maria Dijk

Johanna Maria Dijk was de oudste dochter van Hindrik Dijk, leraar en later directeur van de zeevaartschool, en Martha Alida Bakker. Hindrik Dijk was de enige zoon van Willem Dijk (1837-1904), directeur van de zeevaartschool naar wie de Willem Dijkstraat genoemd is, en Egberdina Glimmenga.

Johanna Maria trouwde in 1921 op Terschelling met Jacob Gijsbert Rustige (1900-1926).

Hier ligt ook de gedenksteen van Elisabeth Johanna Pijnenburg-Rustige (1922-2003), dochter van Johanna Maria Dijk en haar echtgenoot Jacob Gijsbert Rustige.

*

Jacob Gijsbert Rustige was 2de stuurman van beroep; hij overleed in 1926 Fremantle, Australië aan typhus.

TYPHUS OP HET S.S. “TEXEL”.

Gedurende de reis van het s.s. “Texel” van de Stoomvaart Mij. Triton” hebben zich ernstige gevallen van typhus voorgedaan. Het schip maakte een reis van Oost-Afrika naar Australië. Nadat verschillende leden van de bemanning te Singapore aan wal waren geweest, deden zich bij die leden typhus-verschijnselen voor. Twee van de vijf typhus-patiënten, de tweede machinist de Visser en de tweede stuurman Rustige zijn zelfs aan de gevolgen overleden. Het schip werd te Fremantle geheel ontsmet, doch op de reis naar Port Perie kwamen weer eenige typhus-gevallen voor. De “Texel” is thans hier aangekomen.

[De Maasbode 5 maart 1927]

Den Haag, 4 Maart (Aneta). Het Rotterdamsche s.s. Texel, dat naar Australië vertrokken is, is met typhus besmet. Te Fremantle zijn vijf man aan land gezet, van wie er inmiddels twee overleden zijn. De bemanning heeft de ziekte waarschijnlijk te Singapore opgedaan.

[De Indische Courant 5 maart 1927]

Typhus aan boord. “De Voorwaarts” meldt: Op de reis van Singapore naar Port Perie (Zuid-Australië) heeft het Dinsdagnacht te Rotterdam aangekomen s.s. “Texel” van de Stoomvaart-Mij. Triton Fremantle moeten aanloopen om vijf zieke opvarenden, lijdende aan typhus, af te zetten, onder wie de 2e machinist De Visser en de 2e stuurman Rustige, die kort na opneming in het hospitaal zijn overleden. Te Port Perie bleek het noodzakelijk nog vier zieken naar het hospitaal te doen overbrengen, van wier één na vier dagen observatie weer aan boord kon terugkeeren. Van de achtergeblevenen kwam inmiddels bericht binnen, dat zij aan de beterende hand zijn. liet is niet onwaarschijnlijk, dat dc oorzaak der ziekte in het drinkwater gelegen was, hetwelk te Singapore was ingenomen.[Nieuwe Apeldoornsche Courant 5 maart 1927]

Scheepstijdingen (…) Texel, 7 Dec. v. Singapore te Fremantle [De Amsterdammer 9 december 1926]

*

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân