Geslacht:
man
Naam:
Jan Christiaan de Jong
Echtgenoot van:
Yne Dijkstra
Geboortedatum:
21-06-1944
Geboorteplaats:
Terschelling
Overlijdensdatum:
01-09-1972
Overlijdensplaats:
Schiermonnikoog
Type:
Graf
Grafrij:
56
Grafnummer:
3 (Monument)

Jan Christiaan de Jong

Vrijdagmiddag, 1 september het eerste uur van de middag werden we allen getroffen door het bericht van de tragische dood van onze vriend en leraar meneer De Jong. Het was een diepe schok voor ons, zo’n ongeluk. Het is vreselijk als je je leraar met wie je dagelijks in contact stond zo moet missen. Op maandagmorgen zagen we een lege stoel in een lege klas, die eens bezet was door een geliefd man van onze school.

 

Meneer De Jong hield veel van gezelligheid, getuige de vele planten, de opstelling van de  banken en het zingen. Hij was een goede leraar en gaf ons met plezier en toewijding les. Iedereen hield op de één of andere wijze van hem. Het is moeilijk te zeggen hoe we hem zullen missen. Hij is weg. Maar we beseffen dat het voor mevrouw De Jong en haar kinderen het ergst is.

 

De leerlingen.

 

 

 

Onze collega De Jong werd plotseling uit ons midden weggerukt. Het is onwezenlijk. Zijn plaats is leeg en we missen hem zeer, als mens, als collega en als vriend.

 

In oktober 1965 werd hij benoemd aan de toenmalige ULO-school en op 1 november 1965 begon hij zijn werk op Schiermonnikoog. Hij was toen slechts een paar jaar ouder dan de oudste leerlingen van de school, maar hij sloeg zich er geweldig doorheen. Hij was een geboren onderwijzer en gaf aan onze school diverse vakken. De eerste jaren gaf hij behalve wiskunde, dat zijn voorliefde had, Nederlands, tekenen en zingen. Vele kampversjes en Duitse liederen hebben de afgelopen jaren door de school geklonken. Geschiedenis was zijn hobby, terwijl de laatste jaren nog Duits aan de vakkenrij werd toegevoegd. In het lesgeven had hij plezier en hierdoor werkte hij in belangrijke mate mee aan een goede sfeer op school. Uit onze gesprekken voor en na schooltijd en vooral tijdens de pauzes bleek zijn gevoel voor rechtvaardigheid, waarbij zijn oordeel soms hard was, maar altijd recht door zee en principieel. Een harde werker, een fijne collega.

 

God geve zijn vrouw met haar twee jonge kinderen de kracht en de moed om verder te gaan.

 

De collega’s.

 

 

 

Er is een groot vriend en gewaardeerde kracht van ons heengegaan. Enkele jaren is Jan de Jong lid van onze toneelgroep geweest, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Met zijn opleiding en ervaring is hij een stimulerend onderdeel van onze groep geworden. Veel steun hebben we aan hem gehad, toen door omstandigheden, op ons aller verzoek, de regie ook nog in zijn handen werd gelegd. Vooral zijn spelinzicht en opvattingen over grammatica, is voor ons een voorbeeld geweest om op de ingeslagen weg door te gaan. Wat hij voor onze groep heeft gedaan en zijn vriendschap zal voor ons een dankbare herinnering blijven.

 

Toneelgroep “De Monnik”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân