Geslacht:
man
Naam:
Harm Wilts Hundlingius
Echtgenoot van:
Titia Margareta Ansingh en Lollina Haaikes Zeilinga
Geboortedatum:
29-11-1807
Geboorteplaats:
Bunde, Oostfriesland
Overlijdensdatum:
16-01-1893
Overlijdensplaats:
Schiermonnikoog
Type:
Graf
Grafrij:
8
Grafnummer:
6 (Monument)

Harm Wilts Hundlingius

HET GRAF VAN DS. HUNDLINGIUS
Bron: De Dorpsbode 49e jaargang, nr. 44 d.d. 15 oktober 1996

Aan de noordzijde van de Hervormde Kerk heeft de Kerkvoogdij in augustus het graf van ds. Harm Wilts Hundlingius laten opknappen. Het graf was erg in verval geraakt de laatste jaren. Het oude ijzeren hek is gezandstraald, de heer Postma uit Buitenpost heeft het keurig geschilderd, de burgerlijke gemeente zorgde voor stenen en tot slot werd het geheel afgedekt met schelpen. Dit laatste deed Foppe Hoekstra.

 

Waarom dit stukje in de Dorpsbode?

 

Omdat ds. Hundlingius niet alleen van belang was voor de kerkelijke gemeente, maar zeer zeker ook voor de toenmalige burgerlijke gemeente. Als u een kijkje mocht nemen bij het graf van de dominee, zult u zien dat het een groot graf is, bestemd voor vier personen. Er staan echter maar twee namen op, van hemzelf en van zijn tweede vrouw. Op de andere twee plaatsen liggen een dochter van hem en waarschijnlijk zijn eerste vrouw.

 

Wij zullen deze vier personen kort beschrijven:

 

Ds H.W. Hundlingius werd op 29 november 1807 geboren in Bunde, Duitsland en is op 16 januari 1893 overleden op Schiermonnikoog. Hij kwam in 1828 naar het eiland en bleef er predikant tot 1885, toen ging hij met emeritaat. De kerkelijke boeken hield hij nog bij tot  1889 en ook de sacramenten bleef hij bedienen, zodat we rustig kunnen zeggen dat hij hier ruim hier ruim zestig jaar predikant geweest is.  Eigenlijk een onvoorstelbaar lange periode. Tijdens deze jaren liet hij de huidige Hervormde Kerk bouwen (1866) , voor de prijs van  11.000 gulden. In 1893 overleed de dominee.

 

Op een van de naamloze plekken ligt dan zijn eerste vrouw, Titia Margaretha Ansingh in 1803 geboren te Groningen en overleden op 20 oktober 1849 te Schiermonnikoog. Het huwelijk bleef kinderloos. In het boekje van Jacob J. Visser “Het kerkelijk leven op Schiermonnikoog in de laatste anderhalve eeuw-1976” staat dat zij op tragische wijze stierf. De vraag van de kerkvoogdij is: zijn er wellicht lezers van de Dorpsbode die uit (mondelinge) overlevering of via andere bronnen weten hoe deze echtgenote stierf. wij zien het antwoord op onze vraag met spanning tegemoet.

 

De tweede echtgenote was Lollina Haykes Zeilinga, geboren op 6 februari 1822 op Schiermonnikoog en overleden op 9 juli 1895 op Schiermonnikoog. zij was een dochter van de burgemeester. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren. Martha Alida en Geertina Tjakkea. De oudste dochter huwde een predikant en vertrok in 1899 naar Wieringerwaard. De jongste dochter, Geertina Tjakkea, geboren op 19 april 1854, overleed op 3 april 1890 te Schiermonnikoog en ligt begraven naast haar ouders. Zo weet u dus nu genoeg over dit graf, voor het geval u het nog eens bezoekt.

 

Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Kerk van Schiermonnikoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân