Geslacht:
vrouw
Naam:
Gertie Cornelis
Echtgenote van:
Petrus Marswal
Geboorteplaats:
Overlijdensdatum:
04-03-1658
Overlijdensplaats:
Schiermonnikoog
Type:
Graf
Grafrij:
4
Grafnummer:
0 (Monument)

Gertie Cornelis

Grafschrift voor Gertie Cornelis

Langs het noord zuid pad naar de ingang van de Got Tjark ligt een eeuwenoude grafsteen.

 

De tekst op die steen luidt:

Anno 1658 den 4 Marty sterf
die Eerbare Gertie Cornelis de
Hvisvrov van Petrvs Marswal
Tonnemeister van Frieslant
Confoimen Secretaris vande
Heerlycheit Schiermvnoogh
ovt 27 iaren en 41 weecken en
leyt alhier begraven met twee
kinderen;

In hedendaags Nederlands:

Anno 1658, de vierde maart, stierf
de eerbare Gertie Cornelis,
echtgenote van Petrus Marswal
tonnemeester van Friesland
konvooimeester en secretaris van de
heerlijkheid Schiermonnikoog
oud 27 jaar en 41 weken
en ligt alhier begraven met twee
kinderen.

Voor nadere informatie over de graftekst wordt verwezen naar het artikel van Elianne Muller in het tijdschrift van de Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer, jaargang 5 (2003) pag.24 t/m 30.

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân