Geslacht:
man
Naam:
Foppe Eldert Bakker
Echtgenoot van:
Aaltje Smids
Geboortedatum:
28-11-1848
Geboorteplaats:
Overlijdensdatum:
16-03-1931
Overlijdensplaats:
Type:
Graf
Grafrij:
36
Grafnummer:
12 (Monument)

Foppe Eldert Bakker

Foppe Eldert Bakker en Aaltje Martens Smids.


Bron: Eddy Bakker


Toen Foppe Eldert in 1871 met zijn vrouw Aaltje Martens Smids trouwde was hij al Bakker, zij woonden op de Middenstreek aan de noordkant in het huis waar nu familie v.d. Zaag woont. Zij hadden daar een bakkerij en een winkeltje. Het meel voor hun brood zullen zij voor een groot deel van een van de beide molens betrokken hebben. Het kwam soms wel voor dat eilanders op zondag tot de ontdekking kwamen dat ze brood tekort kwamen. Geen nood er was in dat geval altijd nog wel wat achterom te krijgen. Maar dit gebruik veranderde rond de eeuwwisseling op het eiland vanwege het "gereformeerde bewustzijn". In 1896 was er ondanks tegenwerking van de gemeenteraad, toch een gereformeerd kerkgebouw neergezet en kreeg je ook bij rechtzinnig in de leer zijnde winkeliers een naleving van de zondagsheiliging. Ook bij Foppe Eldert en Aaltje was dat het geval. Zij waren beiden namelijk actief de nieuwe leer toegedaan. Foppe Eldert heeft deze jonge kerk zelfs jarenlang als ouderling gediend. Ook in de gemeentepolitiek was hij actief, hij was kandidaat op de lijst van de A.R.P. {Anti-Revolutionaire Partij}.Bij zijn verkiezing moet het spannend zijn toegegaan. Er was veel oppositie, vooral vanuit de linkse hoek .Gesteld werd dat elke stem op Bakker een stem te veel op voorganger Kuiper {van de gerformeerde kerk} zou zijn en die had, al meer dan genoeg op het eiland te vertellen. Ondanks deze tegenstand werd Foppe Eldert toch gekozen en was hij enkele jaren voor deze partij gemeenteraadslid. Met zijn Aaltje dreef Foppe Eldert niet alleen een eigen bakkerij. Hij was ook boer, achter het huis had hij een schuur, waarin hij 's winters enkele koeien had staan. Met een paar koeien was je al gauw niet langer een kleine dorpsboer. Hij had ook nog een voermansbedrijf { en soort vrachtvervoer}. Wanneer het beurtschip of de postboot in aantocht was reed hij met een door twee paarden getrokken wagen de Reeweg af, de dijk over en de Ree op om de vracht  en in de zomertijd de passagiers op te halen. De paarden had hij 's winters achterin de schuur bij zijn koeien staan. In het voorjaar gingen de beesten weer naar buiten. Foppe Eldert is drie en veertig jaar bakker en boer geweest in 1911 hield hij er mee op. Hij was toen 63 jaar en wilde het wat kalmer aan doen en verkocht zijn bakkerij aan Douwe van Eizinga. Foppe en Aaltje verhuisden naar de Middenstreek  en gingen aan de zuidkant wonen in het huis waar nu de fam. Jan Benus woont. Foppe Eldert is in 1931 overleden op de dag en het uur waarop zij zestig jaar getrouwd waren. Aaltje overleed in 1934.

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân