Geslacht:
vrouw
Naam:
Elisabeth Hoeksma
Echtgenote van:
Ambrosius Visser
Geboortedatum:
03-11-1864
Geboorteplaats:
Schiermonnikoog
Overlijdensdatum:
21-06-1928
Overlijdensplaats:
Schiermonnikoog
Type:
Graf
Grafrij:
53
Grafnummer:
4 (Monument)

Elisabeth Hoeksma

Elisabeth Hoeksma was een dochter van Jan Eltjes Hoeksma en Lollina Geertruida Geerts Carst. Zij trouwde in 1890 met Ambrozius Visser (1864-1896) , zoon van Anne Aukes Visser en Pietertje Jacobs Dubblinga.  Ambrozius was stuurman van beroep, hij overleed op zee na het redden van schipbreukelingen van een Noors schip.

Elisabeth en Ambrozius kregen drie kinderen: Jan Eltjes 1892, Pietertje 1895 en Ambrosius 1896, de jongste werd postuum geboren.

*

Het bevolkingsregister Schiermonnikoog 1890-1900 meldt (folio 115): zeker (doorgehaald: waarschijnlijk) verongelukt 30 october 1896.
blijkens de grafsteen van echtgenote Elisabeth Hoeksma is Ambrosius verdronken bij het redden van schipbreukelingen.

De Nieuwe Veendammer Courant van 3 april 1897 meldt hieromtrent:
– Een welkome gift.
De Burgemeester van Schiermonnikoog heeft door tusschenkomst van den Noorschen consul van de regeering van Noorwegen eene som van vijfhonderd kronen (ƒ 332,23) ontvangen voor de weduwe en kinderen van Ambrosius Visser, die onlangs bij het redden van schipbreukelingen van het Noordsche schip Magda, in de golven is omgekomen.

– Uit Delfzijl wordt gemeld:
Het Ned. Barkschip “Friesland”, kapt Teensma, bestemd naar Papenburg, zag bij aankomst in het Huibertgat bij het passeeren der verkenningston op de Louwergronden een schip zitten, dat de bemanning nog aan boord had. De stuurman van de “Friesland” kreeg met drie man der equipage op verzoek vergunning met de sloep derwaarts te gaan en sedert is er van hen niets vernomen, zoodat zij hoogstwaarschijnlijk hun menschlievende pogingen met den dood hebben moeten bekoopen. De bemanning der sloep bestond uit: Ambrosius Visser uit Schiermonnikoog, Hermanus Nieber uit Pekela, Mark Brouw van Ameland en Robert Buren, een Duitscher.
Op Boschplaats is een lijk gevonden en daar de geheele equipage van de gestrande bark – zijnde de “Magde”[sic] – is gered, vermoedt men dat dit van een der moedige mannen afkomstig is.
[bron: ’t Vliegend Blaadje – KLEINE COURANT voor Helder, Nieuwediep en Texel, 7 november 1896].

 

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân