Geslacht:
man
Naam:
Tjipke van der Zee
Echtgenoot van:
Aaltje Klara van Wijk
Geboortedatum:
28-02-1942
Geboorteplaats:
Westdongeradeel
Overlijdensdatum:
04-07-2018
Overlijdensplaats:
Schiermonnikoog
Type:
Graf
Grafrij:
32
Grafnummer:
16

Tjipke van der Zee

TJIPKE  VAN DER ZEE (1942-2018)

“ONOPVALLEND MENS, BESCHEIDEN EN VOL OVERGAVE”

Zijn ouders heten  Jan van der Zee (1911-1982) en Lieukje Jongeling (1916-2006). Beiden  zijn achter de Waddendijk, in Wierum, geboren. Jan is afkomstig uit een vissersfamilie, is landarbeider, vervolgens schipper. Ze trouwen op 15 mei 1941, midden in oorlogstijd.  Op  28 februari 1942 wordt hun eerste zoon Tjipke geboren.  Op 20 augustus 1946 laat het gezin, bestaande ouders en drie kinderen, zich op het eilandergemeentehuis inschrijven. Op Schiermonnikoog  zouden nog vier kinderen geboren worden. Jan werkt op het beurtschip van Groendijk en de veerboot van Wagenborg. Onder leiding van Klaas Visser, en na 1950 Herman Jansma, gaat hij op de walvisvaart in de wateren rond de Zuidpool  Aan boord is hij beenzager. Vanaf 1948 tot en met 1963 vaart hij jaarlijks mee, maakt zestien  reizen. Het schip vaart oktober/november uit en loopt april/mei weer binnen. De rest van het jaar verricht Jan werkzaamheden, hoofdzakelijk in dienst van Rijkswaterstaat.
Tjipke gaat in 1948 naar de lagere school, aan de Badweg. In 1954 komt hij van school en gaat vervolgens naar de eilander ulo -school. Hij rondt deze opleiding in 1958 met een diploma af. Van verdere studie is geen sprake. Tjipke gaat werken, op het eiland. Zijn eerste baantje is bij Eikendal. Deze heeft een zuivelwinkel aan de Badweg en gaat wekelijks met zijn wagen de huizen langs en om zijn producten bij de mensen thuis te brengen. Tjipke haalt zijn rijbewijs, wordt goed gekeurd voor militaire dienst en brengt zijn diensttijd door als chauffeur o.a. in Grave. In de loop van 1962 komt hij terug. Gezien de banden van zijn voorgeslacht met het water,  gaat hij het zeegat uit. Hij maakt een proefreis op een zogenoemde bananenboot. Wanneer het schip in de haven van Antwerpen aanlegt, is Tjipke er intussen achter gekomen dat dit niks voor hem is. Terug op het eiland pakt hij alles aan. Zomers is hij parttime- chauffeur op de bus. In het najaar en zo mogelijk ook ´s winters plant hij helmgras in dienst van Rijkswaterstaat, werkt hij onder meer bij aannemer Meintema en huisschilder Kooistra, bij de post en in 1966 is hij zelfs ook nog eventjes  hulplichtwachter op de toren.  Al dit werk doet hij in een tijdelijk dienstverband.
Alie van Wijk is op 11februari 1944 in Den Haag geboren, volgt na de lagere school een opleiding kinderverzorging. Onderdeel van de opleiding is dat zij ook door middel van een stageplaats praktijkervaring opdoet. Tevergeefs  solliciteert ze bij een instelling in Enschede. Daarna hoort ze dat ook bij het kinderkoloniehuis Elim op Schiermonnikoog een stageplaats mogelijk is. Ze kan er komen en in de periode 1964-1965 doet ze haar stage.  Op een dag gaat ze met collega’s van Elim naar het strand . Voor de gijn steekt ze haar duim op als Tjipke met zijn motor langs komt rijden. Hij stopt en ze mag bij hem mee achterop. En daar blijft het niet bij. Alie maakt haar opleiding gezinsverzorging af en gaat dan terug naar het eiland. In 1966 werkt ze in pension Maria van Willem & Fietje van der Geest, aan de Langestreek. In dat zelfde jaar 1966 trouwen ze. Tijdelijk kunnen ze bij Willem en Fietje onderdak, verhuizen daarna naar een huis aan de noordzijde van de Middenstreek.                                                                                                                        In datzelfde  jaar besluit hij actief te worden bij de KNRM, niet op de reddingboot zelf maar als, tweede en later als eerste, chauffeur op de wagen die de boot naar zee trekt. Maar liefst 47 jaar is Tjipke actief  bij de eilanderreddingmaatschappij. Naast zijn chaufferen klust hij het liefst in z´n eentje in de toenmalige reddingschuur, aan het Van der Molenpad. In 2013 wordt hem echter te verstaan gegeven dat hij, gezien zijn leeftijd, niet meer als chauffeur op de wagen mag rijden. Daarmee  neemt ook zijn passie om te blijven klussen af. Niet alleen de reddingmaatschappij heeft zijn hart gestolen, maar ook als drager bij de begrafenisverenging zet hij zich volledig in. Ook zijn actieve betrokkenheid bij de ruitervereniging kan niet onvermeld blijven, met dan vooral het voeren van de paarden om de West. Ook zijn deelname, gedurende twee termijnen, aan de kerkenraad van de gereformeerde kerk moet genoemd worden.
Als buschauffeur van de FRAM krijgt Tjipke in 1970 een vast dienstverband. Daarmee heeft een verhuizing plaats naar de Pathmosstraat, waar de busonderneming bij de garage twee onderkomens voor haar personeel heeft. Ze krijgen twee kinderen:  Linda in 1968 en Frank in 1970. In 1995, Tjipke werkt dan al 25 jaar op de bus in een vast dienstverband , heeft de verhuizing plaats naar Willem Dijkstraat. De plek waar Alie nu nog woont. In het voorjaar van 2007 gaat Tjipke, na 37 jaar, met pensioen.                                                                                                                                                                         Hij blijft een doener.  Wanneer het werk bij de reddingmaatschappij in 2013 afgelopen is, gaat hij voor onderhoudswerk in het Ontmoetingscentrum aan de slag. En ook dit werk doet hij met volle overgave. Tot zelfs een maand voor zijn overlijden.
Tjipke voelt zich al een tijdje niet goed, is steeds erg moe. Bij nader inzien blijkt hij erge bloedarmoede te hebben. Hij gaat naar het ziekenhuis en ondergaat een groot onderzoek.

Op 4 juni volgt de uitslag, die bestaat uit slecht nieuws,  darmkanker met uitzaaiingen  en genezing is uitgesloten. Samen met Alie, zijn kinderen, kleinkinderen en overige familieleden benut hij de hem nog toegemeten tijd om zich op zijn afscheid voor te bereiden. Daar hoort o.a. ook bij dat de voor hun huis staande heg , onder zijn toeziend oog, door zijn kinderen wordt verwijderd. Ruim  51 jaar zijn Alie en Tjipke getrouwd. Op 4 juli overlijdt hij thuis op 76-jarige leeftijd,  met alleen Alie bij hem. Op 9 juli volgt een herdenkingsdienst in het Ontmoetingscentrum, gevolgd door de begrafenis op het eilander dorpskerkhof.

Met Tjipke gaat een eilander heen, die de rust zelve was. Iemand die het liefst op de achtergrond bleef , een bescheiden mens die zich, met passie, inzette voor het welzijn van zijn mede -bewoners.
Met dank aan zijn vrouw Alie voor informatie en foto’s en streekarchivaris Tjeerd Jongsma voor enkele aanvullende gegevens.

Bron: Jaarboek

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân