Geslacht:
man
Naam:
Nicolaas Johannes van den Worm
Echtgenoot van:
Jacoba Cornelia Kuijlenburg
Geboortedatum:
24-08-1829
Geboorteplaats:
Leiden
Overlijdensdatum:
27-02-1893
Overlijdensplaats:
Davos Platz, Zwitserland

Nicolaas Johannes van den Worm

Anecdote uit het artikel Vroege (Franse) wandelaars
Uit het verslag van de Franse journalist en kunsthistoricus Henri Havard die in 1875 een tocht door Nederlands maakte.
Bron: De Dorpsbode 47e Jaargang, nr. 22 d.d. 15 november 1993

Het eerste bezoek dat wij bragten, was aan den burgemeester. Vóór wij tot iets anders overgingen, wilden wij den waardigen magistraat onzen dank betuigen voor zijne vriendelijkheid om ons te Oostmahorn te laten afhalen.

 

Wij begaven ons naar zijn huis, het koketste van het geheele eiland, en vonden hem in ’t midden van eene lieve familie; hij was uiterst beleefd en zeer bereid en volijverig om alles voor ons te doen wat ons aangenaam kon zijn. Deze groote hulpvaardigheid verloochende zich gedurende ons verblijf op het eiland geen oogenblik; zii is trouwens eene van de welbekende goede eigenschappen van den burgemeester van Schiermonnikoog.

Geen hoofd eener gemeente dat beter op zijn plaats is als deze burgemeester. Eigenlijk is de heer van der Worm een oude zeewolf, maar dan toch een van de aangenaamste soort, wien steeds een beleefd woord en een glimlach op de lippen zweeft en die niet misplaatst zou zijn geweest in de
herdertafereelen van Florian. Vroeger was hij koopvaardijkapitein; nu is hij eigenlijk niet zozeer van beroep, als wel van schip veranderd, want Schiermonnikoog is niets dan een uitgestrekt, met zand en schelpen overdekt vlot, dat op de kusten van Friesland gestrand is.

 

Zijn eiland is een klein koninkrijk, waarin hij een vaderlijk bestuur voert.

 

 

Gemeentelijke Begraafplaats Schiermonnikoog

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân